Historia Stowarzszenia Musikverein w Pasewalku

Stowarzyszenie zostało założone 1 lutego 1991 r. (27 członków)

21.06.1991 r. Urząd Miejski w Pasewalku przekazuje stowarzyszeniu fortepian Blüthner

Pierwszy koncert: Recital fortepianowy z udziałem Franka-Immo Zichnera 20 września 1991 r. podczas pierwszych Dni Kultury Pomorskiej na Przedpomorzu w dużej sali Urzędu Rejonowego w Pasewalku.

Wpis do rejestru stowarzyszeń w Sądzie Rejonowym w Pasewalku w dniu 01 czerwca 1992 r.

1993 r. – Przeniesienie działalności koncertowej do auli Gimnazjum im. Oskara Pichta. Liczba członków wynosi 55 osób.

Pierwszy wyjazd na koncert 31 grudnia 1993 r. na IX Symfonię Ludwiga van Beethovena do Filharmonii w Neubrandenburgu.

Począwszy od sezonu 1995/96 – 6 regularnych koncertów muzyki kameralnej w sezonie zimowym oraz jeden wyjazd na koncert.

Począwszy od sezonu 1997/98 publikacja zapowiedzi koncertu z okazji targów Leistungsschau w Pasewalku

Od 1999 r. coroczny wyjazd na festiwal muzyczny Festspiele M-V

Luty 2001 r. Dziesiąta rocznica powstania stowarzyszenia – 56 członków 

W 2003 r. Wolfgang Vogel przekazuje stanowisko przewodniczącego stowarzyszenia Fredowi Lüpke

Od 2005 r. galeria Forum Kultury “Historisches U” stała się drugą przestrzenią koncertową. Z uwagi na swoje położenie (parter) obiekt jest łatwo dostępny.

Od 2010 r. stowarzyszenie jest członkiem Koła Organizacyjnego Federalnej Selekcji Koncertów Młodych Artystów (BAKJK) przy Niemieckiej Radzie Muzycznej. Członkowstwo daje stowarzyszeniu możliwość angażowania do udziału w koncertach wybitnych młodych wykonawców (laureatów nagród).

W 2013 r. funkcję przewodniczącej stowarzyszenia objęła Susanne Jürgens.

Stowarzyszenie wchodzi w erę technologii cyfrowych (strona internetowa)

W 2016 r. stowarzyszenie obchodzi 25-lecie działalności, obchody jubileuszu uświetnia koncert fortepianowy na cztery ręce w wykonaniu braci Zichnerów.

W 2017 r. stowarzyszenie zakupiło fortepian marki Steinway & Sons

Od 2020 r. stałym miejscem organizowania koncertów jest Historisches U w Pasewalku, gdzie w listopadzie został zrealizowany pierwszy koncert transmitowany na żywo.