Polityka prywatności

Polityka prywatności w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe informacje stanowią ogólne zestawienie działań podejmowanych w związku z danymi osobowymi użytkowników odwiedzających naszą witrynę. Dane osobowe to wszelkie dane, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w naszej polityce prywatności zamieszczonej pod niniejszym tekstem.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

Dane na tej stronie internetowej są przetwarzane przez jej operatora. Jego dane kontaktowe można znaleźć w stopce redakcyjnej niniejszej strony internetowej.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane?

Dane osobowe są gromadzone w momencie ich przekazania przez użytkownika. Mogą to być na przykład dane wprowadzone przez użytkownika w formularzu kontaktowym.

Inne dane są automatycznie gromadzone przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlania strony). Dane te są gromadzone automatycznie po wejściu użytkownika na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizowania zachowań użytkowników.

Jakie prawa przysługują użytkownikom w zwiazku z przetwarzaniem ich danych?

Użytkownik ma prawo w każdej chwili bezpłatnie uzyskać informacje o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Użytkownik ma również prawo do poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu oraz w przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych osobowych można w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej. Ponadto użytkownik ma prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Narzędzia analityczne i narzędzia podmiotów trzecich

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej zachowanie użytkownika podczas jej przeglądania może być analizowane pod kątem statystycznym. Odbywa się to głównie za pomocą plików cookie i tzw. programów analitycznych. Analiza zachowania użytkownika podczas przeglądania stron internetowych jest zazwyczaj anonimowa; nie ma możliwości prześledzenia drogi powrotnej do użytkownika. Użytkownik może nie wyrazić zgody na taką analizę lub zapobiec jej przez rezygnację z używania niektórych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

Można zgłosić zastrzeżenie dot. analizy danych osobowych. O możliwościach złożenia zastrzeżeń informujemy w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych osobowych

Operatorzy niniejszych stron bardzo poważnie traktują ochronę danych osobowych użytkowników. Dane osobowe użytkowników traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz z niniejszą deklaracją ochrony danych.

Podczas korzystania z niniejszej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które można wykorzystać do identyfikacji użytkownika. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak i w jakim celu jest to realizowane.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. komunikacja za pomocą poczty elektronicznej) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacja o podmiocie odpowiedzialnym

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Musikverein Pasewalk e. V.
Lindenstr. 15
17309 Schönwalde OT Dargitz 
Niemcy

Telefon: 0049 (0) 3973 – 2048067
E-Mail: vorstand@musikverein-pasewalk.de

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili mogą Państwo wycofać udzieloną wcześniej zgodę. W tym celu wystarczy nieformalna komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Państwu lub stronie trzeciej we wspólnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji treści poufnych, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłają Państwo do nas jako operatora strony, strona ta wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z “http://” na “https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, dane, które Państwo nam przekazują, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Udzielanie informacji, blokowanie, usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o swoich zapisanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a w razie potrzeby prawo do korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań na temat danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili zwrócić się do nas na adres podany w stopce redakcyjnej.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Pliki cookies (ciasteczka)

Niektóre strony internetowe wykorzystują tzw. pliki cookies. Cookies nie powodują żadnych zmian w Państwa komputerze i nie zawierają wirusów. Pliki cookies służą temu, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze i zapisywane przez Państwa przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookies to tak zwane “pliki cookies sesji”. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu Państwa wizyty. Inne pliki cookie pozostają zapisane na Państwa urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia przez Państwa. Te pliki cookies umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy następnej wizycie.

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby byli Państwo informowani o ustawieniu plików cookies i zezwalać na pliki cookies tylko w pojedynczych przypadkach, wyłączyć akceptację plików cookies dla określonym przypadu lub całkowicie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookies przy zamykaniu przeglądarki. Jeśli dezaktywują Państwo pliki cookies, funkcjonalność strony może być ograniczona.

Pliki cookies, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub do realizacji określonych funkcji, które zostały przez Państwa wybrane (np. funkcja koszyka na zakupy), są zapisywane na podstawie art. 6 (1) lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookies w celu zapewnienia bezusterkowego i zoptymalizowanego technicznie świadczenia swoich usług. O ile zapisywane są inne pliki cookies (np. pliki cookies do analizy Państwa zachowań podczas przeglądania stron internetowych), są one traktowane oddzielnie w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Są to:

Typ i wersja przeglądarki
Zastosowany system operacyjny
URL odsyłacza
Nazwa hosta komputera
Czas połączenia z serwerem
Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Gromadzenie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej jest zainteresowany zapewnieniem technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu niezbędne jest gromadzenie plików dziennika serwera.

Formularz kontaktowy

Jeżeli wysyłają Państwo do nas zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, Państwa dane z formularza zapytania, łącznie z danymi kontaktowymi, które Państwo tam podają, będą przez nas przechowywane w celu opracowania zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających. Dane te nie są przez nas przekazywane bez Państwa zgody.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym opiera się zatem wyłącznie na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zgodę tę mogą Państwo w każdej chwili cofnąć. W tym celu wystarczy nieformalna komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych, które zostały przeprowadzone do momentu jej wycofania.

Dane wprowadzone przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostają u nas do momentu, gdy zażądają Państwo ich usunięcia, cofną zgodę na ich przechowywanie lub gdy ustanie cel przechowywania danych (np. po zakończeniu przetwarzania Państwa zapytania). Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności okresy przechowywania danych – pozostają nienaruszone.

Wtyczki i narzędzia

Google Maps

Niniejsza strona korzysta z usługi Google Maps poprzez API. Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Aby korzystać z funkcji Google Maps, konieczne jest zapisanie Państwa adresu IP. Informacje te są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na tę transmisję danych.

Google Maps jest wykorzystywane w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online i łatwej lokalizacji miejsc wskazanych przez nas na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony powód w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Informacje o przetwarzaniu danych w związku z Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Ireland Limited. Jeżeli administrator danych na tej stronie internetowej znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub Szwajcarią, przetwarzanie danych Google Analytics jest realizowane przez Google LLC. Google LLC i Google Ireland Limited określane dalej jako “Google”.

Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Państwa komputerze, aby pomóc witrynie przeanalizować sposób, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookies o korzystaniu z tej strony przez odwiedzającego witrynę (łącznie ze skróconym adresem IP) są z reguły przekazywane na serwer Google i tam zapisywane.

Google Analytics jest używany na tej stronie wyłącznie z rozszerzeniem “_anonymizeIp()”. To rozszerzenie zapewnia anonimowość adresu IP poprzez jego skrócenie i wyklucza bezpośrednie powiązanie z osobą. Rozszerzenie oznacza, że adres IP jest uprzednio skracany przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach-stronach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Adres IP przekazany przez odpowiednią przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Na zlecenie operatora strony internetowej Google wykorzysta zebrane informacje do oceny korzystania ze strony internetowej, do sporządzenia raportów o aktywności na stronie internetowej oraz do świadczenia na rzecz operatora strony dalszych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO). Uzasadniony interes w przetwarzaniu danych polega na optymalizacji tej strony internetowej, analizie korzystania ze strony internetowej i dostosowaniu treści. Dzięki pseudonimizacji interesy użytkowników są wystarczająco chronione.

Google LLC. oferuje gwarancję utrzymania odpowiedniego poziomu ochrony danych na podstawie standardowych klauzul umownych. Dane przesłane i powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkowników (np. ID użytkownika) lub identyfikatorami reklamowymi są automatycznie usuwane po 50 miesiącach. Usuwanie danych, których okres przechowywania minął, odbywa się automatycznie raz w miesiącu.

Zbieraniu danych przez Google Analytics można zapobiec poprzez dostosowanie ustawień dotyczących plików cookie na tej witrynie przez osobę odwiedzającą stronę. Zbieranie i przechowywanie adresu IP oraz danych generowanych przez pliki cookie można ponadto zablokować w każdej chwili z zachowaniem ustawień na przyszłość. Odpowiedni plug-in do przeglądarki można pobrać i zainstalować pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Osoba odwiedzająca stronę może zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics na tej stronie internetowej, klikając na następujący link. Nastąpi ustawienie pliku cookie opt-out, który uniemożliwi w przyszłości gromadzenie danych podczas odwiedzania tej strony.

Dalsze informacje na temat wykorzystywania danych przez Google, możliwości ustawień i zgłaszania zastrzeżeń można znaleźć w polityce prywatności Google (https://policies.google.com/privacy) oraz w ustawieniach dotyczących wyświetlania reklam przez Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

reCAPTCHA

Aby chronić Państwa zapytania za pośrednictwem formularzy internetowych, korzystamy z usługi reCAPTCHA firmy Google LLC (Google). Zapytanie służy do rozróżnienia, czy dane zostały wprowadzone przez człowieka, czy też nieprawidłowo poprzez automatyczne, maszynowe przetwarzanie. Zapytanie obejmuje przesłanie do Google adresu IP i ewentualnie innych danych wymaganych przez Google dla usługi reCAPTCHA. W tym celu Państwa dane są przekazywane do Google i tam dalej wykorzystywane. Państwa adres IP zostanie jednak wcześniej skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google wykorzysta te informacje do oceny użytkowania przez Państwa tej usługi. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach reCaptcha nie będzie łączony z innymi danymi Google. Dla tych danych obowiązują odmienne przepisy o ochronie danych osobowych firmy Google. Więcej informacji na temat wytycznych Google dotyczących ochrony danych znajdą Państwo pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=de.